Up

               Optreden 1 maart 2009 
De Link
Sint-Eloois-Winkel

Het waagstuk van de chiro van Sint-Elooiswinkel, daartoe aangespoord door onze saxofonist en dorpsgenoot Gery Vermeersch, om na 40 jaar het banjo-orkest opnieuw te laten optreden, is met brio geslaagd.
Er werd dan ook hard en noest aan gewerkt.

 • Door de initiatiefnemers die een schare sponsors wisten te strikken en reclame maakten met een smaakvolle affiche en dito flyer. Verder werd een uitnodiging wijd en zijd rondgestuurd.
  En de plaatselijke pers werd gemobiliseerd : zie artikel in "De Weekbode" van 27 februari 2009

 • Door het banjo-orkest die er in de voorgaande maanden maar liefst 5 repetities voor over (en nodig) had ; de repetitie van 21 februari nam zelfs de ganse zaterdag in beslag.

 • Door de chiromeisjes die ervoor zorgden dat de avond logistiek zonder problemen verliep.

chiro
chiro Verslag

Om 16.00 uur stroomden de muzikanten binnen voor een laatste vingeroefening en de soundcheck (soundmaster was Johan Leplae).
Tegen 18.00 liep het stemmige concertzaaltje goed vol ; de ruim 200 aanwezigen ontpopten zich tot een enthousiast en dankbaar publiek waartussen ook een aantal jongeren konden opgemerkt.
In het keurige programmaboekje werd het banjo-orkest uitvoerig voorgesteld.

Onder leiding van dirigent Jacques Lecluyse, en met gevatte bindteksen door presentator Rik Decramer, bracht het banjo-orkest een muzikaal hoogstaand programma. Er werden een aantal nummers na vele decennia opnieuw ten gehore gebracht : "Ciao", "Gele Anjers" en "A letter to my heart".
De zang werd verzorgd door vaste gastvedette Nele Delmasure, Geert Degeetere en Rik Decramer.
De inrichters zorgden voor een multimedia spektakel door de uitvoering te kaderen met sfeervol en historisch beeldmateriaal zodat het publiek tekst en muziek volledig konden smaken.

In dit publiek bevond zich een groep enthousiaste dames, leraressen oud-leerlingen van de normaalschool te Tielt (of was het Pittem), die eertijds als bakvissen het concert in 1969 nog hadden bijgewoond. Ook voor hen was dit een geslaagde reünie. Spijtig genoeg behoorde hun verzoeknummer "Gij bad op enen berg alleen" nog niet tot ons repertorium maar onze technicus kon het nummer via de CD opname toch ten gehore brengen. Het werd door hen welluidend meegezongen. Volgens hun verslag was ons optreden het hoogtepunt van hun klasreünie.

Traditioneel werd het hartverwarmend optreden afgesloten door het nummer "Vaarwel" met al dirigent E.H. A.Bouckaert himself en twee bisnummers (tweede bisnummer niet in de prijs inbegrepen).

Iedereen gelukkig.

 • Het banjo-orkest, zijn oud-dirigent en zijn huidige dirigent, omdat ze een van hun beste prestaties van de jongste jaren konden neerzetten. Dit optreden gaf een sterke impuls om met het musiceren verder te gaan.

 • Het publiek dat jong van hart is gebleken en met volle teugen genoten heeft.

 • De inrichters die hun inspanningen ruimschoots, en ook financieel, beloond hebben gezien.


De fotoreportage (met dank ondermeer aan fotograaf Jan Stragier) spreekt boekdelen.

chiro