WELKOM NIEUWS VERLEDEN HEDEN REPERTOIRE CONTACTUP

logo
          Jubileumviering 60-jarig bestaan

Wanneer het Banjo-Orkest precies is gesticht is in de nevelen van de tijd verloren gegaan.
Maar conventioneel wordt aangenomen dat 1959 het officiële stichtingsjaar is, hoewel een (aanzet tot) het orkest reeds vroeger aantrad onder de naam Banjo-Ensemble.

Maar dit betekent dat in 2019 het Banjo-Orkest 60 jaar oud is en dat dient gevierd.
Een werkgroep, bestaande uit Marc Decramer, Bo Decramer, Gery Vermeersch, Mark Verraes, Martin Depuydt, Freddy Dusselier en Johan Leplae, heeft een puik programma voorbereid.
Men wilde immers zoveel mogelijk glans geven aan de viering BO 60. Dat is zeer wel gelukt en iedereen kan zeer tevreden terugblikken op een prachtige viering.
Je vindt hier de uitnodiging tot dit feestelijk gebeuren:

 • Op vrijdag 29 november 2019 ging in het stadhuis om 17.00 uur een persmoment door. Een volledige pers-uitnodiging met dito info werd aan alle leden van de persregio Menen toegestuurd.
  Aan dit persmoment namen deel: de leden van de werkgroep BO 60, Jacques en stichter Alfons Bouckaert.Het schepencollege werd eveneens tot het persmoment uitgenodigd
  Je vindt hier de persmap die aan de perslui werd overhandigd.
  In Het Laatste Nieuws van 30 november 2019 verscheen reeds volgend artikel over de jubileumviering.
  Maar ook in onze eigenste collegecronicke nr 2 van jaargang 2019 verscheen een fictief interview met onze voorzitter.
  En heeft Z.E.H. deken van Menen in "Kerk en Leven" een verslag laten verschijnen.

 • receptie

  Om 17.30 uur van zelfde dag vonden de huldiging en de ontvangst door het schepencollege van Menen plaats in de prachtige aula van het stadhuis te Menen. Hiervoor werden naast de muzikanten en hun partners ook de directeur van het college, dhr. Mathieu Dehaene alsmede ere-directrice Rita Verstraete uitgenodigd.
  Het woord werd genomen door voorzitter Marc Decramer die iedereen verwelkomde (in het bijzonder en in het Hoogduits Hans en Christa Fisher), het memorabele jaar 1959 muzikaal in de verf zette en zeer kort de geschiedenis schetste van het Banjo-Orkest. Je kan van zijn speech nog even nagenieten.
  Daarna was het de beurt aan de welsprekende schepen van cultuur Griet Vanryckeghem, tevens lerares aan het college te Menen, die persoonlijke herinneringen opdiepte en het Banjo-Orkest nog een schitterende toekomst toewenste. Ook deze mooie toespraak kan je nog eens nalezen.
  Daarna werd door de burgemeester Eddy Lust namens de stad aan de stichter een symbolisch logo van de stad geschonken.
  De ontvangst sloot af met een schitterende receptie aangeboden door de stad Menen.

  Dank zij Yves Vandenbosche kan je op de fotoreportage zien dat er niets gelogen is.
  Een dank zij zij Geert De Geetere is er ook een mooie videoreportage beschikbaar via Youtube.

 • Om de dag feestelijk af te sluiten werden de muzikanten en hun partners na de ontvangst in het stadhuis verwacht in de bar van het college voor een feestmaal en een gezellig samenzijn. Er werd een copieus buffet opgediend door een eigen ploeg bestaande uit Myriam Veys, Sharon en Hilde Dutry.
  Zoals je op de voorgaande fotoreportage kon zien was de ijstaart qua ontwerp, en smaak, in stijl.
  Ook van deze gezellige bedoening is dank zij Geert De Geetere een videoreportage te bewonderen.

 • concert Op zaterdag 30 november 2019 werd de viering afgesloten met een piekfijn jubileum-concert in de aula Debrie van het college om 20.00 uur.
  De zaal was uitverkocht en de ambiance was groot.
  Voor het concert konden de VIP gasten genieten van een aperitief met rijkelijk veel hapjes; zij waren verzekerd van een gereserveerde plaats.
  Wij brachten een geslaagde mix van oude en nieuwe nummers in volgend programma met "Lechtal" als extra bisnummer.
  Voorafgaand aan het concert en tijdens de pauze werd het roemrijke verleden van het orkest door Gery vermeersch geëvoceerd via een presentatie op groot scherm.

  De aanwezigen kregen een programmaboekje met een voorwoord van de voorzitter, een interview met de huidige dirigent en de teksten van de gezongen liederen.

  Tijdens het concert kwam Véronique Vonck, regio verantwoordelijke voor West-Vlaanderen, de aanwezigen bedanken voor de steun. De netto opbrengst van het jubileumconcert, maar liefst 3000 €, werd ondertussen via de Warmste Week, doorgestort aan de organisatie "Missing You".
  In een West-Vlaamse mail achteraf, bedankte onze voorzitter iedereen voor dit prachtige resultaat.

  voorzitter Het concert werd ingeleid met een ludieke speech door de voorzitter waarbij hij iedereen die had bijgedragen aan dit schitterend evenement bedankte.
  concertDe stichter, bezieler, componist en ex-dirigent Z.E.H. Alfons Bouckaert, die trouwens het nummer "Costa Dorada" nog dirigeerde, werd via de overhandiging van een symbolische gouden plaat , in de bloemetjes gezet.
  Aan onze antennes in Allgåu, Hans en Christa Fischer, werd een CD met videoreportage van de laatste reis aangeboden en zij werden vereremerkt met een oorkonde.

  Dank zij de fotografen Yves Vandenbossche en Philip Blockeel (broer van) is er ook een fotoreportage van het gebeuren op die zaterdag te bewonderen.
  En dank zij Geert Degeetere kan je op Youtube opnames bekijken van het concert:
    deel 1 (voor de pauze) :
    deel 2
   Een tip: in de beschrijving die je in YouTube onder het afspeelvenster van elke video vindt, kun je de starttijd van elk onderdeel op de volgbalk van die video vinden. Handig om vlug naar een bepaald lied te scrollen!

 • Op zondag 1 december bleef er alleen nog de opkuis te doen zodat het college op maandagmorgen de leerlingen kon verwelkomen. Daarvoor deed de voorzitter een beroep op zijn "moaten" die deze taak in alle stiptheid uitvoerden.
  Ter staving de innige dankbrief van een gelukkige voorzitter en een lovende mail van de directeur van het college.