Up


logo
                    Groepsfoto's

Regelmatig mochten de knapen poseren voor een groepsfoto, soms gemaakt door een heuse fotograaf (Debbaudt van Menen) of door de huisfotograaf E.H. R. Gheeraert.

Vervelend is dat nooit op, of achteraan, de foto is vermeld wanneer en waar die genomen is zodat de datering dient te gebeuren via herkenning van personen en situaties.

Hier vind je de teruggevonden groepsfoto's in hopelijk juiste chronologische volgorde.

Er zijn ook nog groepsfoto's genomen tijdens de reizen ; die vind je bij de fotoreportages van de reizen.


Door klikken op de foto bekom je een versie met meer detail.


Groepsfoto 195x


De oudste foto van het orkest.
Moet gemaakt zijn kort na de oprichting van het orkest in 1953.
Het orkest bestond voornamelijk uit banjo's, een 20-tal, met slechts een 6-tal andere instrumenten.
Aan zangers geen gebrek evenwel

groepsfoto_195x

Groepsfoto 1961


Gemaakt door fotograaf Ch. Debbaudt, Kortrijkstraat 10 te Menen.

In de feestzaal van het college (?)

groepsfoto_1961

Groepsfoto 1963 (?)

Gemaakt door fotograaf Ch. Debbaudt, Kortrijkstraat 10 te Menen

In de nieuwe traphalle van het college

groepsfoto_1963(?)
Groepsfoto 1963 (?)

Gemaakt door fotograaf Ch. Debbaudt, Kortrijkstraat 10 te Menen.

groepsfoto_1963(?)
Groepsfoto 1966 (?) groepsfoto_1966(?)
Twee foto's uit 1969.

Dit zijn de laatste groepsfoto's die van het banjo-ensemble genomen zijn.


De foto's zijn gemaakt op Overleie.

groepsfoto_1969 groepsfoto_1969