WELKOM NIEUWS VERLEDEN HEDEN REPERTOIRE CONTACT


               Heden


Je vindt hier enige informatie over het "nieuwe" Banjo-Orkest.

Na het opdoeken van het orkest werden sporadisch (in 1975 en in 1981) goed bijgewoonde ontmoetingen georganiseerd.
Maar de aanzet voor een heropstanding als muzikale groep kwam er met de viering van het gouden priesterjubileum van onze stichter-dirigent in 1999 te Kortrijk. Dit leidde tot de samenstelling van een werkgroep die voor enige continuïteit wilde zorgen.  De werkgroep organiseerde een zeer succesvolle reünie in april 2000 in Dadizele.  Dit gebeuren werd gevolgd door een optreden op het collegefeest in mei 2000.

Dan werden de banjo's terug aan de wilgen gehangen en volgden 7 stille jaren. Tot het Banjo-Orkest werd uitgenodigd om de viering van 175 jaar Sint-Aloysiuscollege op te luisteren in 2007.  En dit werd de definitieve doorstart van het herrezen orkest De werkgroep bleef niet bij de pakken zitten. Het enthousiasme bij de spelers om de muziek op geregelde tijdstippen te laten klinken bleef groot.
Een eerste repetitie ging door op 6 oktober 2007 en daar werden grootste plannen gesmeed voor verdere optredens . Lees het verslag van de repetitie.

Vanaf maart 2008 werd maandelijks gerepeteerd in voorbereiding van het optreden op de " Dag van het Muziek" in augustus 2008 te Geluwe.
Dit optreden was het begin van een lange reeks waarover je hiernaast meer info vindt.

Tot 2010 opereerde het orkest onder de oude naam "Banjo-Orkest van Vlaamse studenten".
Omdat deze vlag de lading eigenlijk niet dekt (wij zijn geen eeuwige studenten) en om bij het publiek geen misconcepties te creëren, heeft de werkgroep ondertussen beslist onze naam te wijzigen in "Banjo-Orkest" tout court. Er is trouwens maar één banjo orkest in Vlaanderen.

Het Banjo-Orkest is, als instrumentale amateurmuziekgroep, lid van Vlamo. Vlamo is een vzw en organiseert, structureert, begeleidt en ondersteunt alle actoren, actief in het werkveld van de instrumentale amateurmuziekbeoefening, teneinde hen een zo groot mogelijke muzikale, culturele en sociale zelfontplooiing en voldoening te bezorgen.

Voor recente informatie over het reilen en zeilen van het orkest in de toekomst zie de pagina nieuws